شهر خودتو خوب میشناسی؟

می تونی کارشناس ما بشی و شهر و محل زندگی خودت رو به دیگران هم نشون بدی.

چگونه کار می کنیم؟

1

ثبت نام

بصورت رایگان می توانید سفر ما در شهر خودتان باشید

2

وارد کردن خدمات

با اصنافی که خدمات گردشگری ارائه میکنند صحبت کنید و لیست خدمات آنها را در سایت آسرو ثبت کنید

3

دریافت رزرو ها

از رزرو خدمات معرفی شده شما پورسانت دریافت کنید و با معرفی افراد برای رزرو کمیسیون بیشتری دریافت کنید

زیبایی شهر خود را به اشتراک بگذارید

چرا یک کارشناس محلی شوید

راه عالی کسب درآمد

از همه گردشگرانی که وارد شهر ات میشن پول در بیار

همکاری ویژه با آسرو

همکاری دوجانبه به همراه ارتقا سطح گردشگری شهرت

ارتباط مستقیم با ما

بصورت سفیر ما در شهر خودت با ما در ارتباط باش

سوالات متداول

برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید.

آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید.

آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید.

آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید.

آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

دریافت به روز رسانی و بیشتر

اندیشه های ذهنی به صندوق پستی شما